Disclaimer

1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o de eigenaar: de eigenaar van de website;
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u
thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met
deze disclaimer.

3.  De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke
zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden
van het getoonde.

4.  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de
aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites
waarnaar wordt verwezen.

5.  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of
delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6.  Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of
delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen
dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons
opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze
disclaimer heeft opgesteld.

Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor

 

Terug naar Website oudvoorthuizen.nl