Optocht met Muziekvereniging Crescendo

Logo Oranje Vereniging


Het Begin

De Oranje Vereniging is in 1928 opgericht. Naar aanleiding van het tachtigjarig bestaan willen wij graag terugblikken op het verleden en de grondleggers van deze vereniging vermelden. Na tachtig jaar is de vereniging nog steeds springlevend en is er veel gebeurd en veranderd.
De bestuursleden waren soms vele jaren bestuurslid, voorzitter L.R. Muller was bijvoorbeeld zeven jaar voorzitter tot 1935 en tot 1939 secretaris. In 1932 wisselden enkele bestuursleden en kwamen A. van Loon, U.G. van Loon, R. Schuur, G. van Ede en J. Leutcher in het bestuur.
In 1935 wisselde het bestuur en B. Scheeper, W.M. Stegeman, WJ. Gerritsen, J. Effrink, H. Versteeg werden bestuurslid en A. van Loon voorzitter. Dit bestuur bleef zitten tot 1940, nog net voor de tweede wereldoorlog wisselde het bestuur nog van samenstelling. Het bestuur bestond toen uit J. Wiersma als voorzitter, L.R. Muller als secretaris en U.G. van Loon als penningmeester met als bestuursleden G. Methop en W. Broekhuizen. Bepaalde personen zoals J. Leutcher, W. van Broekhuizen en A. van Loon kom je vele jaren tegen, echter heeft men ook gewisseld als bestuurslid en zijn mensen vermoedelijk in bepaalde jaren teruggegaan als commissielid. De genoemde personen kom je namelijk tegen tussen 1932 en 1959.
In de oorlog is er ook nog aan het archief gewerkt ondanks dat er geen feesten werden gehouden.
De feesten voor de oorlog werden gehouden op de driehoek Kerkstraat - Schoolstaat - Hoofdstraat en de muziektent uit die dagen was het verzamelpunt. In de muziektent werden komische films gedraaid voor de kinderen, een daarvan was bijvoorbeeld: ‘Ons prinsesje loopt’. De Optocht bestond uit versierde boerenwagens en fietsen. De volksspelen bestonden toen uit ringsteken, estafettelopen voor mensen van 14 tot 70 jaar, wedstrijden met bakfietsen en hardlopen met hindernissen. Vermaak toentertijd was veel eenvoudiger dan heden ten dage.
Op 31 augustus 1939 was het laatste feest en daarna waren er gedurende een periode van 5 jaar geen activiteiten meer.