My Image

Prinses Beatrix in 1938 - 0 jaar

My Image

Prinses Beatrix in 1947 - 10 jaar

My Image

In 1980 werd zij ingehuldigd als onze Koningin

My Image

Het is stil rond prinses Beatrix, ook haar 83ste verjaardag heeft de voormalige vorstin niet groots kunnen vieren. 2021

My Image

Najaar 1959: Beatrix steelt de harten van de New Yorkers die speciaal voor haar een ticker-tape parade houden. De Amerikanen smullen van de soepele koninklijke flair. Brooklyn roept haar uit tot ereburger en op het Witte Huis treurt de echtgenote van president Dwight D. Eisenhower dat de ontmoeting zo kort duurde. Wat doet de Amerikanen zo in extase raken? Komt het ook door haar diadeem?

Logo Oranje Vereniging

My Image

Prinses Beatrix in 1957 - 20 jaar

My Image

Huwelijk Prinses Beatrix en Prins Claus |1966

Meer weten over een foto of artikel? klik op artikel of foto.


1970 & 2007 door de jaren heen...

In 1970 komen er weer nieuwe bestuursleden en het bestuur is als volgt samengesteld.
De heren W. Stegeman, A. Schuit, E. Sikking, R. van Beek, D. van Arnhem, D. Hul, J. van Renselaar, J. de Jong en
P. de Bie. In 1972 word onder leiding van dit bestuur een echt gemetseld verenigingsgebouw op het terrein gebouwd, met opslag- en vergaderruimte.
In 1973 wordt het bestuur uitgebreid naar elf man, P. de Bie gaat uit het bestuur en de heren G.O. Berkelaar,
J. van Norden en G. van de Kamp treden toe.
In 1975 beginnen de onderhandelingen met de gemeente en er zal opnieuw heel wat gaan veranderen. Het veld wordt helemaal opnieuw ingericht, er komt een echt voetbalveld voor WOP en de toegangsweg naar het veld wordt verhard door de gemeente. De onderhandelingen met de gemeente duren een ruime tijd maar er komt later toch een overeenkomst.
In 1977 word het bestuur weer teruggebracht naar negen man en weer komen er nieuwe gezichten in beeld.
Het bestuur bestaat nu uit D. Hul als voorzitter, D. Bakker, E. Sikking, J. Gerritsen, R.H. Hogeboom, D. van Arnhem, R. Bunt, S.K. Floor en G. van de Kamp.
In dit jaar komt ook een tijdelijke behuizing van de Emmaschool op het terrein tegen de parkeerplaats van WOP aan. In 1978 wordt het contract met de gemeente getekend en alles officieel beschreven.
In dit jaar treedt Gerritsen af en H. Heetmaijer komt ervoor in de plaats. Dit is erg handig want hij heeft voldoende horecapapieren en daar kan de vereniging veel voordeel van hebben en dat is nu dertig jaar later nog zo. Vermoedelijk zijn de heren Bakker en R. van de Bunt in 1979 afgetreden en zijn er geen nieuwe bestuursleden voor terug gekomen.


Stacks Image 730
Stacks Image 1077

Links op de foto toenmalige voorzitter D. Hul voor zijn wagenmakerij aan de Kerkstraat.

thex Created with Sketch.
 • De Julianaboom en Bestuur
  Op 30 april 1979 wordt door de Oranjevereniging de Julianaboom geplant

  Julianaboom en bestuurswisselingen

  My Image

  Julianaboom in het Julianapark, Nijmegen

  Op 30 april 1979 word door de Oranjevereniging de Julianaboom geplant op het Oranje terrein te Voorthuizen.
  Ter gelegenheid hiervan word een document vervaardigd dat hare majesteit wordt aangeboden, met gevoelens van eerbied en hoogachting getekend door de leden van het toenmalige bestuur, de heren D.v.d Hul, E. Sikking, D.J. van Arnhem, R.v.d.Bunt, S.K. Floor, H. Heetmaijer, R.H. Hoogebeen, G.v. d. Kamp en K. Bakker.
  In 1980 was het bestuur dus zeven man sterk en dat is vermoedelijk meerdere jaren zo gebleven.
  In 1981 treedt de heer Sikking af en hier komt de heer R de Bie voor terug als penningmeester.
  In 1983 treedt de heer D. Hul af als voorzitter en neemt hij plaats in de commissie en treedt de heer S.K. Floor aan als voorzitter die dit tot 1997 met volle inzet zal blijven doen.
  De heer D. Hul was de laatste voorzitter die met de fiets in de hand voorop in de ochtendoptocht liep.
  Zijn plaats in het bestuur werd opgevuld door T. van de Hoef, die nu nog in het bestuur zit.
  Een jaar later voegt H. van Beek, een plaatselijke kruidenier, zich bij het bestuur en ook hij maakt daar nog steeds deel van uit.
  Op 30 april 1980 tekende Koningin Juliana de Acte van Abdicatie en volgde Prinses Beatrix haar op als als Koningin der Nederlanden.
  Dezelfde dag werd Koningin Beatrix tijdens een verenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam als Koningin der Nederlanden ingehuldigd.

 • 1970 t/m 1990 het bestuur en meer....
  De bestuurs wisselingen en meer wetenswaardiheden.

  1970 t/m 1990 door de jaren heen...

  My Image

  Van links naar Rechts: K. Bakker, D. Van Arnhem, R. Bent, R. Hoogebeen, S.K. Floor, E. Sikking, G. V.d. Kamp, D. Hul en H. Heetmaijer.

  My Image

  Van links naar Rechts: Drikus van Beek, T.v.d. Hoef, M.A. Zwanenburg, D. Van Arnhem, S.K. Floor, H. V.d. Kamp, H. Heetmaijer.

  1970 t/m 1990 door de jaren heen ...
  In 1986 komen de heren H. van de Kamp en M.A. Zwanenburg in het bestuur en bestaat dat weer uit negen man.
  De heer H. van de Kamp is helaas op vrij jonge leeftijd overleden, maar M.A. Zwanenburg zit nog steeds in het bestuur. In dit j aar word de Emmaschool opgeheven en komen de duiven- en de kanarievereniging in de noodlokalen van deze school en ondanks dat deze huisvesting tijdelijk is verblijven ze er tot 2007, want dan zal het noodgebouw worden vervangen door een groot gemetseld gebouw.
  Dit is ook het beginjaar geweest dat de programma’s uitgebreider worden en er in de avond bekendere en populaire groepen komen optreden.
  Ook het vuurwerk als sluitstuk van de avond word steeds groter en mooier.

 • 1990 t/m 2007 door de jaren heen...
  1990 was een mooi en rustig jaar en was er geren wisseling in het bestuur.

  1990 t/m 2007 door de jaren heen...

  1990 was een mooi en rustig jaar en was er geen wisseling in het bestuur.
  Dit jaar werden “The Golden Earings” ingehuurd, een erg gewaagde sprong maar een waarlijk succes. Het veld stond afgeladen vol en dat is voor de organisatoren toch het mooiste watje kan overkomen.
  In 1992 komen de volksspelen weer terug, dit slaat aan en is tot heden ten dage nog steeds een gewild en vermakelijk gebeuren. Alle spelen werden zelf gemaakt, tegenwoordig worden ze gehuurd en dat is een stuk veiliger, omdat ze allemaal van zacht materiaal zijn gefabriceerd.
  In 1993 komt B. van Middendorp in het bestuur, hij is dan al zeker 30 jaar commissielid, in de plaats van
  G. van de Kamp die vrij plotseling komt te overlijden. Van de Kamp was de olie van de vereniging en had voor een ieder een luisterend oor en wist hierdoor veel dingetjes op te lossen. Zijn afwezigheid was wel even wennen voor de vereniging.
  In 1995 neemt secretaris D.J. van Arnhem afscheid van het bestuur en komt M.W. van de Meij zijn taak ovememen en doet dit nog steeds. Op 24 maart krijgt D.J. van Arnhem door de wethouder D. van Boven de speld opgedaan en wordt hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje van Nassau. Ook wordt hij door de vereniging geëerd voor zijn verdiensten en benoemd tot erelid.
  In 1997 meldt de heer S.K. Floor dat hij dat jaar voor het laatst voorzitter is en zich niet meer verkiesbaar stelt.
  In 1998 treedt hij af en wordt benoemd tot erelid van de Oranje Vereniging Voorthuizen.
  Het commissielid W. van de Krol wordt vanuit de commissie gekozen tot bestuurslid en zo blijft het bestuur bestaan uit negen man.

  De heer H. Heetmaijer wordt als nieuwe voorzitter gekozen en dat is hij nu nog.
  Ook wordt in 1998 het Oranjegebouw eens zo groot gemaakt als het was. Aan de voorkant van het gebouw wordt een nieuwe muur gemetseld met een kroontje in de top.
  Sommigen vroegen zich af of dit wel nodig was, maar de meesten waren hier erg gelukkig mee.
  Tegenwoordig maken actieve vaders en moeders hierin de wagens voor de kinderoptocht.
  De scholen organiseren niet meer sinds Koninginnedag in de vakantie valt. De ouders hebben dit overgenomen en hebben zich ontwikkeld tot ware kunstenaars, zij doen de arbeid en de Oranje Vereniging Voorthuizen sponsort het materiaal en de ruimte, dit gaat heel erg goed. Jaarlijks zorgen deze creatieve en actieve ouders vol inzet dat de straten van Voorthuizen worden gevuld met een prachtige en kleurrijke kinderoptocht.

  In 1999 treedt De heer G.O. Berkelaar uit het bestuur en ook hij wordt benoemd tot erelid van de Oranje Vereniging Voorthuizen. De heer J. Gielen neemt zijn plaats in.

  In 2003 treedt de heer J. Gielen uit het bestuur en H. Kleijer neemt zijn plaats in.

  Het Bestuur van 1999 t/m 2003

  My Image

  Van links naar rechts: staand Drikus van Beek, W. v.d. Krol, M.A. Zwanenburg, J Gielen en B. Middendorp; Zittend: M. W v.d. Meij, T. v.d. Hoef en H. Heetmaijer. Op de foto ontbreekt Henk v.d. Kamp.

 • 2002 Huwelijk van Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Maxima
  in 2002 treedt onze Kroonprins Willem-Alexander met Prinses Maxima in het huwelijk.

  2002 Huwelijk van Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Maxima

  In 2002 treedt onze kroonprins Willem-Alexander met prinses Maxima in het huwelijk.
  De Oranje Vereniging organiseert ter ere hiervan een groots feest op het Smidsplein en dat is voor iedereen vrij toegankelijk.

  My Image
  My Image
  My Image
  My Image
  My Image
 • Oranje Vereniging 75 jaar
  De Oranjevereniging bestaat 75 jaar en dat is een redenom dit herdenken.

  14 Augustus 2003

  De Oranje Vereniging Voorthuizen bestaat 75 jaar en dat is een reden om dit te herdenken.
  Ter gelegenheid hiervan word een receptie gehouden in café-restaurant Buitenlust.
  Tijdens de receptie worden de twee ereleden, de heren S.K. Floor en O. Berkelaar, door de heer de Man van de Bond van de Oranjeverenigingen gehuldigd met de Bondsonderscheiding. Hierna overhandigt hij de voorzitter,
  H. Heetmaijer, de bondsvlag.
  Dan verschijnt de burgemeester ten tonele en hij huldigt de heren H. v. Beek en T. vd. Hoef, en overhandigt hen het erebord van de gemeente omdat zij zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en de Voorthuizer gemeenschap. Daarna hangt hij alle negen bestuursleden een herinneringmedaille om. Hierna wordt er nog wat nageborreld en gaat een ieder voldaan naar huis.

  My Image

  De heren O. Berkelaar en S.K. Floor.

  My Image

  De heren T. v.d. Hoef en D. Van Beek.

 • De geboorte van een Kroonprinsesje
  Toen op zondag 7 december het bericht kwam van de geboorte van prinses Catharina-Amalia, begonnen de telefoons te rinkelen in Voorthuizen.

  De Geboorte van een Kroonprinsesje

  My Image

  Toen op zondag 7 december het bericht kwam van de geboorte van prinses Catharina-Amalia, begonnen de telefoons te rinkelen in Voorthuizen.
  Er moest ineens erg veel geregeld worden, want er liep nog een afspraak tussen het bestuur en de commissieleden. Tijdens het feest ter ere van Prins Willem-Alexander en prinses Maxima was er afgesproken dat bij de eerstgeborene er een groot festijn langs de wegen zou worden gehouden.
  De afspraak was dat we dan ’s morgens om 7 uur alle in- en uitgaande wegen zouden bemannen en een ieder op beschuit met muisjes en warme chocolade zouden trakteren.
  (zie foto)
  Maar waar haal je zo gauw zoveel warme chocolade vandaan en beschuit met muisjes?
  Het bestuur, maar ook zeker de zeer actieve commissieleden, hebben het voor elkaar gekregen.
  In de vrieskou in een kraampje met een vuurkorf ernaast was de boter nog net te smeren. De overgebleven chocolade is door attente commissieleden naar de scholen gebracht. Al met al een zeer geslaagde actie en met zijn allen hebben we nog wat nagepraat en zijn zeer voldaan naar huis gegaan.

  My Image

  Beschuit met muisjes en warme chocolade

  My Image

  Kroonprinses Catharina-Amalia der Nederlanden

  My Image

  Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, Prinses Catharina-Amalia (de Prinses van Oranje), Prinses Alexia en Prinses Ariane.

Stacks Image 829
Stacks Image 1081

Gert van de Kamp

Gert van de Kamp was voor 100 procent Voorthuizenaar en deed met volle inzet zijn vrijwilligerswerk.
Hij kwam uit een familie die volop in het verenigingswerk zat, het werd hem als het ware met de paplepel ingegoten en met deze lepel heeft hij ook zijn zoon gevoed.
De gedeelde lepel van de brandweer en de Oranje Vereniging waar u van beide een deeltje van op de foto ziet.

thex Created with Sketch.