Colofon

Met speciale dank aan de heer Dick van de Kraats gepensioneerd fotograaf en voormalig eigenaar van het "Veluwsch Fotohuis" -waar thans het kantoor van VPVA notarissen is gevestigd-  voor het beschikbaar stellen van ca. 600 foto's, maar vooral ook zijn adviezen waren, en zijn van onschatbare waarde tijdens de ontwikkeling van de Site.  Dank ook aan alle Voorthuizenaren voor het beschikbaar stellen van de foto's (ca. 800) zonder wie deze website er nooit was gekomen, De foto's zijn inmiddels allemaal gedigitaliseerd.

Onder genoemde boeken heb ik gebruikt als naslag, het boekje "Voorthuizen van Pleisterplaats tot Vakantiedorp" is gebruikt als basis voor de pagina"Artikelen". Met dank aan de heer Gerjan Crebolder voor het verlenen van zijn toestemming.


VOORTHUIZEN VAN PLEISTERPLAATS TOT VAKANTIEDORP

geschreven door Gerjan Crebolder ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Rabobank te Voorthuizen.


FOTOBOEK VAN VOORTHUIZEN EN OMGEVING

geschreven door Henk van de Haar.

Oude Kijk op Voorthuizen

UITGAVE: BARNEVELDSE DRUKKERIJ & UITGEVERIJ N.V. Voor zover dit in de diverse hoofdstukken te pas kwam heb ik getracht iets te vertellen van de gebruiken en werkwijze van de andere Barneveldse maalschappen, in verhouding tot het schap te Voorthuizen.
Om al deze gegevens te verzamelen heb ik gebruik gemaakt van een aantal boeken, waarvan ik er twee in het speciaal wil noemen, te weten: • · ,,Nog een oud hoekje der Veluwe", van mr. C. A. Nairac, oudburgemeester van Barneveld, uitgegeven in 1882 en "Het maelenboek van Voorthuizen", een handgeschreven kopie van het originele exemplaar, vervaardigd door Hendrik Bouwheer, oud-gemeentebode van Barneveld en verwoed amateurhistoricus, eveneens van omstreeks 1882.

VAN DE SAMENSTELLERS ...
Na "Oude Kijk op Barneveld" ligt nu "Oude Kijk op VOORTHUIZEN" voor u. Niet minder dan 80 oude ansichten en foto's zijn in dit (vooral) kijk-boekje gebundeld. De kaarten komen grotendeels uit de unieke verzamelingen van mej. B. Wijnveen en de heren C. van de Kuilen en C. van den Hoek.
Door de ruime voorbereidingstijd hebben wij zoveel mogelijk namen weten te achterhalen van personen, die op de kaarten voorkomen. Dankzij de medewerking van enkele oudere plaatsgenoten is het ons in de meeste gevallen gelukt de poserende mensen uit de anonimiteit te halen.
Verder is "Oude Kijk op Voorthuizen" voorzien van een samenvattende inleiding, terwijl we daarnaast de zaken rond de voor Voorthuizen zo belangrijke "MAALSCHAPPEN" wat verder hebben uitgediept.
Het comité hoopt dat Voorthuizen het werkje op prijs rol stellen.
Naast de verzamelaars hebben zitting in het comité de heren Th. J. C. Oudemans, G. Crebolder en J. van Ginkel.
Barneveld, 20 april 1972 G. CREBOLDER.

Voorthuizen, ....Veel vertier en eenen tamelijk bloei

door Gerjan Crebolder, Gijs Donkersteeg, Gerrit de Graaff, Jaap Manssen (✝︎), Frans Rozemond en Dick Veldhuizen; samensteller German Crebolder

Schaffelaarreeks nr. 50

Barneveld, Koninklijke BDU Uitgevers B.V., 2009


10 Pond Grutten

Boodschappen doen bij veertig Voorthuizense winkeltjes van toen.

Geschreven door Gijs Donkersteeg


Het gedicht op de "Home page" is geschreven door: Gea van Drie - van Ravenhorst


Klik op een afbeelding om te vergroten. Omslag Boeken.